Əmtəə birjası fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin