T. Əjdərovun və E. Əliyevin fərdi rütbələrdən məhrum edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 1997-ci il, № 4, maddə 318)

Relizin Tarixi: 17.10.1997

T. Əjdərovun və E. Əliyevin fərdi rütbələrdən məhrum edilməsi haqqında

T. Əjdərovun və E. Əliyevin fərdi rütbələrdən məhrum edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Təhmasib Hüseyn oğlu Əjdərovun və Elman Ələmqulu oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikası Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi rəisinin müavini vəzifəsindən azad olunmaları ilə əlaqədar olaraq qərara alıram:

Təhmasib Hüseyn oğlu Əjdərov 1-ci dərəcəli Baş Dövlət Vergi Xidməti Müşaviri rütbəsindən məhrum edilsin.

Elman Ələmqulu oğlu Əliyev 1-ci dərəcəli Baş Dövlət Vergi Xidməti Müşaviri rütbəsindən məhrum edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 17 oktyabr 1997-ci il

№ 674

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 1997-ci il, № 4, maddə 318) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC