X.İ.Hacıyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc olunmuşdur (31 iyul 2003-cü il, № 7, maddə 360) «Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (13 iyul 2003-cü il, № 158)

Relizin Tarixi: 12.07.2003

X.İ.Hacıyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

X.İ.Hacıyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə və hüquq elminin inkişafında xidmətlərinə görə Xanlar İrşad-Faiq oğlu Hacıyev «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 12 iyul 2003-cü il.

№ 898.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (13 iyul 2003-cü il, № 158) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc olunmuşdur (31 iyul 2003-cü il, № 7, maddə 360) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC