Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

1—10 / 39
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Fiziki şəxs barəsində icra sənədi icra olunarkən tələbin yönəldilməsinə yol verilməyən əmlak növlərinin dəqiq Siyahısının təsdiq edilməsi barədə» 2002-ci il 5 iyun tarixli 89 nömrəli, «İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə ödənclərin verilməsi Qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 9 yanvar tarixli 3 nömrəli, «Fəaliyyətin məhdudlaşdırılması tələb olunan ayrı-ayrı peşə növlərinin və yüksək təhlükə mənbəyi ilə bağlı işlərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 15 fevral tarixli 23 nömrəli, «İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə peşələrin, vəzifələrin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2003-cü il 12 avqust tarixli 106 nömrəli, «Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 31 oktyabr tarixli 145 nömrəli, «Ətrafdakıları vərəmlə yoluxdurmaq təhlükəsi olan şəxslərin işləməsi qadağan olunan peşə və vəzifələrin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 6 dekabr tarixli 157 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının büdcədən maliyyələşdirilən səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi sisteminin, növlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 9 yanvar tarixli 2 nömrəli, «Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2004-cü il 5 iyul tarixli 92 nömrəli, «Əhalinin bəzi təbəqələrinə dövlət özəlləşdirmə paylarının (çekl ərinin) verilməsi işinin t əşkili haqqında» 2004-cü il 15 iyul tarixli 95 nömrəli və «Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti subyektinin əməkdaşının və onun ailə üzvlərinin yeni xidmət yerinə köçməsi və əmlakının daşınması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 9 dekabr tarixli 192 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 6
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Dəmir Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 15 fevral tarixli 36 nömrəli, «Məişət zorakılığı barədə şikayətdə cinayət tərkibinin əlamətləri olmadıqda, şikayətlərə baxılma Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2012-ci il 24 fevral tarixli 46 nömrəli, «Çətin həyat şəraitində hesab edilmənin əsasları üzrə şəxsin (ailənin) çətin həyat şəraitində olmasını təsdiq edən sənədlərin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2013-cü il 10 iyun tarixli 111 nömrəli, «Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2013-cü il 14 oktyabr tarixli 305 nömrəli, «Həbs yerlərinin daxili intizam Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 26 fevral tarixli 63 nömrəli, «Bələdiyyə qulluğuna müsabiqənin elan edilməsi, sənədlərin qəbulu, müsabiqənin keçirilməsi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2015-ci il 13 oktyabr tarixli 324 nömrəli, «Piyada zolağında hərəkətin svetoforla nizamlanması və avtomobil yollarında yerüstü və ya yeraltı keçidlərin tikilməsi vacib olan hallar»ın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 26 yanvar tarixli 10 nömrəli, «Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan tibb müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2016-cı il 14 mart tarixli 125 nömrəli və «Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzlərinin daxili intizam Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 24 avqust tarixli 317 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0