Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 359)

Release date: 11.04.1997

Azərbaycan Respublikasının Türkmənistanda Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının
Türkmənistanda Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Türkmənistanda Səfirliyi təsis edilsin.

2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 11 aprel 1997-ci il

№ 260-IQ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 359) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC