T.H.Məmmədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (8 avqust 2002-ci il, № 179) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 467)

Relizin Tarixi: 07.08.2002

T.H.Məmmədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

T.H.Məmmədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan heykəltəraşlıq sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Tokay Həbib oğlu Məmmədov «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 7 avqust 2002-ci il

№ 747

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (8 avqust 2002-ci il, № 179) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 467) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC