«Xalq artisti» fəxri adının verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (25 iyun 1998-ci il, № 143) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 394)

Relizin Tarixi: 24.06.1998

«Xalq artisti» fəxri adının verilməsi haqqında

«Xalq artisti» fəxri adının verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə hərbi dirijor Axundzadə Yusif Yevgeniyeviçə «Xalq artisti» fəxri adı verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 24 iyun 1998-ci il

№ 733

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (25 iyun 1998-ci il, № 143) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 394) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC