Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

61—70 / 7692
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında» 1993-cü il 1 iyul tarixli 343 nömrəli, «Avtomatlaşdırma və idarəetmə sistemlərinin sazlanması və texniki xidmət üzrə «Şelfneftqazavtomatika» Mərkəzinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 1996-cı il 2 aprel tarixli 43 nömrəli, «Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normativ sənədlərin dövlət fondunun yaradılması Qaydaları haqqında» 1997-ci il 28 mart tarixli 25 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan dövlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dövlətlərarası standartların, norma, qayda və tövsiyələrin və xarici ölkələrin milli standartlarının fondlarının xüsusi dövlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması qaydaları haqqında» 1997-ci il 20 oktyabr tarixli 121 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Meşə fondunun mühafizəsi, qorunması və meşələrin bərpası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 1 may tarixli 78 nömrəli, «Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 28 fevral tarixli 34 nömrəli, «Nərə cinsli balıq ehtiyatlarının istifadəsi və dövriyyəsinin tənzimlənməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 9 noyabr tarixli 206 nömrəli, «Qanın, qan komponentlərinin və onlardan hazırlanan preparatların təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərinin Siyahısı»nın və «Qanın, qan komponentlərinin və onlardan hazırlanan preparatların təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərinə əməl olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 6 fevral tarixli 34 nömrəli, «Mülki və eksperimental hava gəmilərində daşınmasına icazə verilə bilən hərbi avadanlığın (ləvazimatların) siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 30 yanvar tarixli 15 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 10 iyul tarixli 106 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 0