Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

1—10 / 804
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında» 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli, «Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 2 fevral tarixli 18 nömrəli, «Gərginliyi 1000 voltadək olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları»nın və «Gərginliyi 1000 voltdan yuxarı olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 10 iyun tarixli 103 nömrəli, «Elektrik enerjisinin istehsalı və elektrik qurğularının istismara buraxılışı üçün güc hədlərinin müəyyən edilməsi barədə» 2016-cı il 24 noyabr tarixli 482 nömrəli, «Sağlamlıq imkanları məhdud olan məktəbəqədər yaşlı uşaqların təhsilinin dövlət standartları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 26 fevral tarixli 62 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2019-cu il 8 avqust tarixli 351 nömrəli və «Elektrik və istilik qurğularının texniki istismar Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2019-cu il 30 dekabr tarixli 520 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 0