Search

        

   

  • Advanced search

1—10 of 7852
О применении Закона Азербайджанской Республики от 8 июля 2022 года № 586-VIQD «О внесении изменения в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанская Республики «О пожарной безопасности», «О недрах», «О рыбоводстве», «О технической безопасности», «Об охране атмосферного воздуха», «О табаке и табачных изделий», «О телекоммуникации», «О племенном животноводстве», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», «О хлопководстве» и «Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и о борьбе с пиратством» и внесении изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2007 года № 695 «Об утверждении Положения о Государственном Агентстве по безопасному ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики»
        Number of views: 1
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 3 марта 2011 года № 390 «О дополнительных мерах, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики «О хлопководстве», от 27 июля 2011 года № 486 «Oб утверждении «Меморандума взаимопонимания между Государственным Комитетом Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и патенту и Управлением по технической стандартизации, метрологии и государственным испытаниям Чешской Республики о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия», от 7 февраля 2012 года № 582 «Об утверждении «Соглашения о сотрудничестве в области стандартизации между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и патентам и Комитетом по стандартизации Польши» и от 19 декабря 2012 года № 783 «Об утверждении подписанного 17 октября 2012 года в городе Москва «Соглашения о предоставлении доступа к Евразийской патентно-информационной системе Национальной Академии наук и ее подразделениям, публичным библиотекам, университетам (ВУЗам) и научно-техническим центрам Азербайджанской Республики между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и патентам и Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации»
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı istehsalının, saxlanmasının, idxalının və satışının tənzimlənməsi haqqında» 1996-cı il 20 dekabr tarixli 527 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə» 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli, «Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 1999-cu il 4 avqust tarixli 171 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il dövlət büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 1999-cu il 4 dekabr tarixli 212 nömrəli, «Notariat haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2000-ci il 18 yanvar tarixli 261 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin yaradılması haqqında» 2000-ci il 11 fevral tarixli 281 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə» 2000-ci il 25 avqust tarixli 387 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə» 2000-ci il 25 avqust tarixli 388 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il dövlət büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2000-ci il 28 noyabr tarixli 422 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında» 1999-cu il 7 yanvar tarixli 69 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun «İllik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli, «Valyuta tənzimi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» 2001-ci il 26 dekabr tarixli 619 nömrəli, «Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat»ın təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli, «Banklar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2004-cü il 26 mart tarixli 42 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il dövlət büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2005-ci il 16 noyabr tarixli 311 nömrəli və «Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatının «bir pəncərə» prinsipinə uyğun təşkili ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» 2008-ci il 20 fevral tarixli 713 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Bədən tərbiyəsi və idman haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2009-cu il 27 avqust tarixli 147 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamənin və Komitənin strukturunun təsdiq edilməsi barədə» 2009-cu il 31 avqust tarixli 155 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında» 2012-ci il 4 aprel tarixli 604 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 may tarixli 1303-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında» 2015-ci il 23 iyul tarixli 576 nömrəli, «Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın artırılması, yaşayış yeri üzrə qeydiyyat və lisenziyalaşdırma prosedurlarının elektronlaşdırılması sahəsində bəzi tədbirlər haqqında» 2015-ci il 31 avqust tarixli 588 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 1405-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında» 2015-ci il 21 dekabr tarixli 711 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə» 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində «ABAD» publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında» 2016-cı il 23 sentyabr tarixli 1047 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 21 oktyabr tarixli 1028-IIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» 2005-ci il 16 dekabr tarixli 330 nömrəli, «Əmək pensiyaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 22 dekabr tarixli 499 nömrəli, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 25 dekabr tarixli 519-IIIQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2008-ci il 13 mart tarixli 735 nömrəli, «Giriş-çıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında» 2008-ci il 22 aprel tarixli 744 nömrəli, «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2009-cu il 23 fevral tarixli 66 nömrəli, «Arıçılıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2009-cu il 14 aprel tarixli 82 nömrəli, «İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2009-cu il 14 aprel tarixli 83 nömrəli, «Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2009-cu il 3 iyun tarixli 101 nömrəli, «İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə» 2009-cu il 30 oktyabr tarixli 174 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2009-cu il 21 dekabr tarixli 187 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 22 may tarixli 357-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26 dekabr tarixli 621 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında» 2012-ci il 19 iyun tarixli 653 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin tabeliyində «Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yaradılması haqqında» 2012-ci il 13 iyul tarixli 681 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 106.1.9-cu, 106.1.10-cu və 122.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş vergi azadolmaları hallarının müəyyən edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2012-ci il 13 dekabr tarixli 762 nömrəli, «Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 31 may tarixli 674-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və «Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 21 oktyabr tarixli 406 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında» 2013-cü il 25 iyun tarixli 919 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında Ünvan Reyestrinin fəaliyyətini təmin edən informasiya sistemi haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» 2013-cü il 1 noyabr tarixli 18 nömrəli və «Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 22 noyabr tarixli 825-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və «Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli 113 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə» 2013-cü il 10 dekabr tarixli 42 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 1
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Tikinti sahəsində qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması ilə bağlı nəzarətin gücləndirilməsinə dair tədbirlər haqqında» 2017-ci il 28 aprel tarixli 1349 nömrəli, «Valyuta tənzimi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 649-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında» 2017-ci il 18 may tarixli 1415 nömrəli, «İşsizlikdən sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 765-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə» 2017-ci il 5 avqust tarixli 1569 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası»nın və «www.azexport.az» internet portalı haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 1598 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında» 2017-ci il 13 noyabr tarixli 1681 nömrəli, «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 963-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında» 2018-ci il 5 fevral tarixli 1816 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası»nın və «Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının təmin edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli və «Yerin təkindən istifadə olunmasının, onun mühafizəsi və idarə edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, bu sahəyə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi tədbirləri haqqında» 2018-ci il 16 iyul tarixli 205 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 0