Search

        

   

  • Advanced search

1—10 of 8113
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə» 2002-ci il 7 noyabr tarixli 174 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının sərhədyanı ərazilərində, o cümlədən sərhəd çaylarında, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan hissəsində telekommunikasiya vasitələrinin və qurğularının tikintisi, istismarı və qəza-bərpa işlərinin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 6 yanvar tarixli 3 nömrəli, «Dövlət hakimiyyəti orqanlarının xüsusi təyinatlı telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara sərəncam verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 6 aprel tarixli 98 nömrəli, «Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 1 fevral tarixli 22 nömrəli, «Televiziya və radio yayımında radiotezliklərdən istifadə tarifləri»nin təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 11 may tarixli 190 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi və «Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 1996-cı il 3 oktyabr tarixli 136 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «İnformasiya məhsulunun yaş təsnifatının aparılması üzrə Ekspert Şurasının Əsasnaməsi»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2020-ci il 29 iyul tarixli 269 nömrəli, «Startapın müəyyən olunması meyarları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2021-ci il 29 yanvar tarixli 20 nömrəli və «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və onların ixtisasının artırılması kursları haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1999-cu il 15 mart tarixli 41 nömrəli, «Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri haqqında» 1999-cu il 6 aprel tarixli 60 nömrəli, «Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1999-cu il 21 iyun tarixli 103 nömrəli, «Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli, «Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan xarici dövri mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında yayılması üçün razılığın verilməsi Qaydası haqqında» 2000-ci il 11 aprel tarixli 64 nömrəli, «Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə nəzarət Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 2000-ci il 30 iyun tarixli 110 nömrəli, «Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 nömrəli və «Hava nəqliyyatında və onun xüsusi xidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 2002-ci il 18 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə» 2022-ci il 4 aprel tarixli 135 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında» 2008-ci il 30 aprel tarixli 105 nömrəli, «Aviasiya təhlükəsizliyi personalının seçilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2013-cü il 17 oktyabr tarixli 306 nömrəli, «Tikintisinə icazə tələb edilən tikinti obyektlərinin istismarına icazə üçün müraciətə sifarişçi tərəfindən əlavə edilən tikinti sənədlərinin siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 16 sentyabr tarixli 309 nömrəli, «Fiziki şəxslər tərəfindən minik avtomobillərinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin dövlət qeydiyyatına alınmasına görə 2018-ci il üçün dövlət rüsumunun məbləğləri»nin və «Mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə 2018-ci il üçün dövlət rüsumunun məbləğləri»nin təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 31 iyul tarixli 336 nömrəli, «az» ölkə kodlu yüksək səviyyəli domen adlarının qeydiyyatı və istifadəsi Qaydaları»nın və «Domen adlarının reyestrinə daxil edilən məlumatların Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2019-cu il 25 fevral tarixli 63 nömrəli və «İnformasiya məhsulunun yaş kateqoriyalarına aid edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2020-ci il 29 iyul tarixli 267 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 0