Search

        

   

  • Advanced search

1—10 of 1166
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş tez xarab olan mallar barəsində sərəncam verilməsi Qaydası»nın və «İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş narkotik vasitələr və psixotrop maddələr, həmçinin müvafiq standartlara, sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə cavab verməyən etil spirti, alkoqollu və tərkibində spirt olan məhsulların yenidən istehsala göndərilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2017-ci il 18 dekabr tarixli 564 nömrəli, «Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 16 may tarixli 220 nömrəli, «Ticarət və ictimai iaşə sahəsində ərzaq məhsullarının təbii itki Normaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 17 iyul tarixli 307 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli, «Peşə təhsili müəssisələrinin ayrı-ayrı peşə istiqamətləri üzrə tədris qruplarında orta sıxlığın müəyyən edilməsi haqqında» 2019-cu il 11 mart tarixli 86 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən tikinti obyektləri üçün yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminin və onun əsasında qiymətqoymanın resurs metodunun tətbiq olunması ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2021-ci il 25 may tarixli 150 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 1