Search

        

   

  • Advanced search

121—130 of 1573
«Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında», «Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında», «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında», «Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında», «Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında», «Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidməti haqqında», «Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında», «Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında», «Sosial müavinətlər haqqında», «Onkoloji yardım haqqında», «Sosial xidmət haqqında», «Mədəniyyət haqqında», «Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında», «Məktəbəqədər təhsil haqqında», «Məşğulluq haqqında» və «Peşə təhsili haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 22 iyun tarixli 349-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2001-ci il 19 iyul tarixli 540 nömrəli, «Sosial müavinətlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 2006-cı il 24 fevral tarixli 373 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Number of views: 4
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики «О размере пожизненного пособия, назначаемого государственным служащим, добровольно ушедшим с работы по достижении пенсионного возраста, инвалидности, в том числе ограниченности возможностей здоровья, не обладающим минимальным служебным стажем (15 лет) на должности государственной службы и правом на получение трудовой пенсии» от 22 октября 2003 года № 936, «Об утверждении Положения о местной исполнительной власти» от 6 июня 2012 года № 648, «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики» от 5 сентября 2012 года № 706, «Об утверждении Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» от 29 декабря 2012 года № 800, «Об учреждении «Пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам с инвалидностью I степени по общим причинам (за исключением лиц с инвалидностью по зрению)» от 17 марта 2014 года № 128, «Об утверждении «Положения о Централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики» и «Положения об интернет-портале «e-sosial» от 15 апреля 2019 года № 634
        Number of views: 6
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о Гражданской обороне Азербайджанской Республики» от 31 июля 1992 года № 93, «Об утверждении Положения о порядке прохождения гражданами Азербайджанской Республики альтернативной службы (трудовой повинности)» от 31 июля 1992 года № 94, «Об утверждении «Правил исчисления государственной заработной платы для назначения трудовой пенсии государственным служащим» и «Правил перерасчета трудовой пенсии государственных служащих» от 7 февраля 2005 года № 194, «Об учреждении стипендии Президента Азербайджанской Республики для лиц, удостоенных звания Национального героя Азербайджана» от 14 июля 2005 года № 258, «Об утверждении Положения о Министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики, структуры Министерства и установлении лимита численности работников его аппарата» от 18 апреля 2006 года № 392, «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики, структуры министерства и установлении лимита численности работников его аппарата» от 25 мая 2006 года № 413, «Об утверждении Положения о Государственном комитете Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, структуры комитета и установлении лимита численности работников его аппарата» от 9 августа 2006 года № 444
        Number of views: 14