Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

1—10 из 1132
Сортировать по:
О применении Закона Азербайджанской Республики от 17 июня 2022 года № 547-VIQD «О внесении изменения в законы Азербайджанской Республики «О регулировании проводимых в сфере предпринимательства проверок и защите интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» и внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 15 февраля 2011 года № 383 «Об утверждении «Положения о форме и порядке ведения единого информационного реестра проверок в сфере предпринимательства» и от 26 октября 2015 года № 660 «О дополнительных мерах по применению Закона Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики от 20 октября 2015 года № 1410-IVQ «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» и дополнительных мерах по государственному регулированию проверок, проводимых в сфере предпринимательства»
        Количество просмотров: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə» 2002-ci il 7 noyabr tarixli 174 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının sərhədyanı ərazilərində, o cümlədən sərhəd çaylarında, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan hissəsində telekommunikasiya vasitələrinin və qurğularının tikintisi, istismarı və qəza-bərpa işlərinin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 6 yanvar tarixli 3 nömrəli, «Dövlət hakimiyyəti orqanlarının xüsusi təyinatlı telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara sərəncam verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 6 aprel tarixli 98 nömrəli, «Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 1 fevral tarixli 22 nömrəli, «Televiziya və radio yayımında radiotezliklərdən istifadə tarifləri»nin təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 11 may tarixli 190 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi və «Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 1996-cı il 3 oktyabr tarixli 136 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0