Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

1—10 из 7227
Сортировать по:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «İstehlakçıların elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin verilməsi və enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2013-cü il 27 avqust tarixli 234 nömrəli, «İstehlakçıların su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması üçün texniki şərtlərin verilməsi və qoşulması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 13 avqust tarixli 275 nömrəli, «Tikintisinə icazə tələb edilən tikinti obyektlərinin istismarına icazə üçün müraciətə sifarişçi tərəfindən əlavə edilən tikinti sənədlərinin siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 16 sentyabr tarixli 309 nömrəli, «Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 12 yanvar tarixli 4 nömrəli və «Müfəssəl planların hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq olunması qaydaları, habelə həmin planların razılaşdırıldığı orqanların siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 12 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Müfəssəl plan olmadığı və ya onun müddəti bitdiyi hallarda tikintiyə icazə verilməsi və ya məlumatlandırma icraatı məqsədləri üçün tikinti layihələrinin onların həyata keçiriləcəkləri ərazinin planlaşdırılması sənədlərinə (baş planlara və (və ya) ümumi planlara), habelə müfəssəl planın hazırlanması zamanı nəzərə alınan tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 12 yanvar tarixli 6 nömrəli, «Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar»ın təsdiq edilməsi haqqında» 2016-cı il 5 iyul tarixli 264 nömrəli, «Obyektin Tikintisinə İcazə»nin və «Tikintiyə icazə barədə Xüsusi Nişan»ın forma və məzmununun təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 8 dekabr tarixli 495 nömrəli və «Məişət abonentlərinin mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması (mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 24 iyul tarixli 326 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0