Search

        

   

  • Advanced search

101—110 of 1165
О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменения в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О судебно-правовом совете» и «Об административном производстве» от 9 июля 2021 года № 360-VIQD и внесении изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках» от 29 декабря 2015 года № 96-VQ» от 15 февраля 2016 года № 795
        Number of views: 18
«Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında», «Enerji resurslarından istifadə haqqında», «Yerin təki haqqında», «Qaz təchizatı haqqında», «Energetika haqqında», «Lisenziyalar və icazələr haqqında» və «Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 27 may tarixli 337-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Yerin təki haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 1998-ci il 27 aprel tarixli 701 nömrəli, «Qaz təchizatı haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» 1998-ci il 28 sentyabr tarixli 773 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin icrasının təmin edilməsi barədə» 2000-ci il 6 mart tarixli 291 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə» 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli, «İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 nömrəli və «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan lisenziya və icazələrin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 2020-ci il 1 iyul tarixli 1079 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 0